Политика за защита на личните данни


 

Политика за поверителност и защита на лични данни

От 25 май 2018 година е в сила (влезе) Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и Европейския съвет за защитата на физическите лица с акцент обработването на лични данни и относно свободно движение на такива данни и за отмяната на Директива 95/46/ЕО.

В тази връзка искаме да Ви информираме, че Ню Ера Хелт Индъстри Европа ЕООД с ЕИК 204548996 и адрес гр. София 1000, бул. “Витоша” № 4, ап. 1 е регистрирана като администратор на лични данни № ................ и прилага всички възможни начини, за да защити личните данни на своите клиенти.

По-долу ще откриете информация за това как и защо използваме Вашите лични данни, какви лични данни използваме, както и какви са Вашите права, позовавайки се на Регламент (ЕС) 2016/679.

Лични данни са всички данни, чрез които клиентът може да бъде идентифициран пряко или непряко. Пример за лични данни са: три имена, ЕГН, телефонен номер, адрес на местожителство, имейл адрес и други.

Ню Ера Хелт Индъстри Европа ЕООД използва Вашите лични данни, за да отговори на постъпили запитвания, да обработи и изпълни постъпили поръчки и свързани с това дейности като издаване и обработка на фактури и управление на взаимоотношенията с клиенти.

Като предоставите личните си данни, ни давате възможността:

  • Да обработим Вашето запитване, постъпило през контактна форма, телефонно обаждане или запитване от социална мрежа;
  • Да Ви предоставяме подходящи маркетингови съобщения;
  • Да изпълним законноустановените счетоводни и данъчни изисквания.

Използваме следните типове данни:

  • Лични данни, предоставени от Вас при попълване на контактната форма. Тези данни включват две имена, телефонен номер и имейл за връзка.
  • Лични данни, събрани посредством бисквитката (cookies) в нашия сайт. Тези данни включват държавата и града, в които се намирате, вашия пол, тип устройство, което използвате. Тези данни са обобщени заедно с данните на останалите посетители на сайта ни и чрез тях не можете да бъдете персонално идентифицирани.

Позовавайки се на Регламент (ЕС) 2016/679, Вие имате правото да:

  • поправяте и/или актуализирате Вашите лични данни;
  • поискате информация за това какви Ваши лични данни обработваме и съхраняваме;
  • ограничите обработката на Вашите лични данни от трети страни;
  • откажете получаването на маркетингови съобщения от Ню Ера Хелт Индъстри Европа ЕООД;
  • поискате прекратяване на използването и заличаване на Ваши лични данни.

Ню Ера Хелт Индъстри Европа ЕООД съхранява личните Ви данни в допустимите от закона срокове. В случай, че смятате, че данните Ви са неправилно или нерегламентирано обработвани, молим да се свържете с нас на gdpr@newera-europe.com . Ако смятате, че искането Ви не е изпълнено в разумен срок, можете да се обърнете към КЗЛД.

Ню Ера Хелт Индъстри Европа ЕООД не използва данни от трети страни.

Ню Ера Хелт Индъстри Европа ЕООД предоставя данни на трети страни само и единствено въз основа на договорни споразумения и ангажимент за поверителност от тяхна страна. Трети страни, с които Ню Ера Хелт Индъстри Европа ЕООД работи, са доставчици на куриерски услуги, доставчици на счетоводни услуги, доставчици на маркетингови, банкови и хостинг услуги.

Можете да се свържете с нас всеки делничен ден от 09:00 ч. до 18:00 ч. по посочените начини:

E-mail: gdpr@newera-europe.com

Телефонен номер: +359 879 888 983

 
2024, Всички права запазени. Политика за защита на личните данни | Общи условия